nasvid startsidaGod Natt?
 

Minst 30 % av den vuxna befolkningen snarkar. Trenden är en stadig ökning då vi generellt blir äldre, mer överviktiga och snarkbesvär uppmärksammas alltmer.

Om du är en snarkare rekommenderar vi NäsVid, en så kallad näsvidgare – en vidgare av näsans valv som är den trängsta delen av luftvägen.

NäsVid öppnar skonsamt upp näsans valv genom silikoncylindrar som skapar en jämn och effektiv öppning.

www.entpro.com | © Copyright ENTpro AB. All rights reserved.
NäsVid® är ett av ENTpro AB registrerat varumärke. Produkterna skyddas av flera patent eller patentansökningar i flertalet länder. Obehörigt användande av varumärken, patent eller information på denna webbsida, eller patent- eller varumärkesintrång kommer att leda till rättsliga åtgärder.
levererad av odibo